Veelgestelde vragen

Wat is de levensduur van zonnepanelen?

Glas-glas zonnepanelen hebben een levensduur van wel 50 jaar. Glas-folie zonnepanelen van hoge kwaliteit gaan meer dan 25 jaar mee.

Wat zijn zonnecellen?
Zonnecellen zijn elektrische cellen die uv-straling uit de door de zon ingestraalde lichtbundel omzetten in bruikbare elektrische energie. Meestal zijn ze gemaakt van silicium, wat wordt gewonnen uit zand. Het zijn de kleine vierkantjes die je op het zonnepaneel ziet.
Diezelfde door de zon ingestraalde lichtbundel bevat ook infrarood licht (dit is de warmte die wij van zonlicht ervaren)
Warmte oftewel infrarood licht wordt door de cellen als minder prettig ervaren.
Een cel die opwarmt levert minder stroom.
PhaseLux heeft mede daarom gekozen om alleen glas-glas panelen te produceren met een transparante achtergrond.
Hierdoor kan de infrarood energie makkelijker door het paneel heen schijnen en dus minder worden opgenomen.
De infrarood energie zal eerder effect hebben op de ondergrond achter de panelen waar deze omgezet wordt in warmte en makkelijker zal worden afgevoerd.
Bijkomend effect van de transparante achterzijde is dat de doorgestraalde en in eerste instantie verloren uv-energie voor een groot gedeelte zal reflecteren op de ondergrond en vandaar nogmaals door de zonnecellen zal worden opgevangen en omgezet worden in gelijkstroom.
Wat is een omvormer?
De stroom die een zonne-energiesysteem levert is niet direct geschikt voor gebruik in huis en teruglevering aan het net. Een omvormer is een elektrisch apparaat dat ervoor zorgt dat de opgewekte gelijkstroom wordt omgezet naar wisselstroom voor elektrisch gebruik. Ieder zonne- energiesysteem heeft dus een omvormer nodig.
Hoe zit het met zonnepanelen en brandgevaar?
Alle zonnepanelen die op de markt verkocht worden, zijn getest op brandveiligheid. De mate waarin zonnepanelen brandwerend zijn, is alleen wel verschillend.
Alle PhaseLux glas-glas zonnepanelen voldoen aan de hoogste eisen die gesteld worden aan
brandveiligheid bij toepassing op daken. Onze glas-glas zonnepanelen scoren volgens de norm
in de hoogste categorie: brandklasse A en brandklasse Broof (t1).
Glas-glas zonnepanelen zijn door de glazen achterkant brandveiliger dan glas-folie
zonnepanelen.
Wat zijn microcracks?
Microcracks zijn haarfijne scheurtjes in de zonnecellen. Microcracks kan je vaak niet met het blote oog zien. Ze worden zichtbaar tijdens een EL-test (elektroluminescentie test), een soort röntgenfoto van het zonnepaneel.
PhaseLux voert deze test in het kader van haar kwaliteitssysteem regelmatig uit na productie en transport van de panelen.
Wat is het verschil tussen kWh en kWp?
KWh is de afkorting voor kilowattuur. Bij zonnepanelen betekent het aantal kWh hoeveel elektriciteit het paneel oplevert. 1 kWh elektriciteit is een gelijke hoeveelheid energie om 1 uur lang, 1 kW (1000 Watt) aan vermogen te leveren. KWh is ook de eenheid die je terugziet op de energiemeter en die wordt gebruikt bij het aanduiden van je energieverbruik.
KWp staat voor kilowattpiek. 1 kWp is 1000 Wp. Het Wattpiek-vermogen vertelt je hoeveel zonlicht het paneel omzet naar elektriciteit in bepaalde standaardomstandigheden, ook wel standaard testcondities. Dat betekent dus niet automatisch dat een paneel van 200 Wp ook daadwerkelijk 200 Watt oplevert.
De opbrengst van zonnepanelen in kWh wordt deels bepaald door het Wp-vermogen (kWp), maar ook door de kwaliteit, de toegepaste techniek en omgevingsfactoren zoals de ligging van het paneel.
Samengevat kun je kWh zien als de energieopbrengst van het zonnepaneel en het Wp-vermogen als het vermogen van het zonnepaneel bij standaard testcondities.
De verwachte opbrengst van een zonnepaneel in kWh berekenen we met een omrekenfactor die is gebaseerd op het aantal zonuren en de lichtintensiteit. Gemiddeld genomen gebruiken we in Nederland een omrekenfactor van 0,9 voor een ideale situatie. Dit betekent dat de zonnepanelen schaduwvrij zijn onder een hoek van 33 graden, gericht op het zuiden. De omrekenfactor voor jouw situatie is dus afhankelijk van de ligging en hoek van het dak. Een voorbeeldrekensom voor het omrekenen van het Wp-vermogen naar het aantal kWh per jaar:
0,9 * Wp-vermogen = opbrengst in kWh per jaar
Een paneel van 400 Wp heeft bij een ideale situatie dus een verwachte opbrengst van 360 kWh per jaar.
Mede door de keuze van andere bij het systeem horende componenten kan deze opbrengst nog beïnvloed worden.
PhaseLux adviseert in het kader van kwaliteit dan ook altijd om te kiezen voor micro-omvormers, daarmee beïnvloed je de opbrengst van je systeem positief, niet alleen voor lange tijd maar ook op een veilige wijze.
Wat is PID en worden PhaseLux zonnepanelen hierop getest?
PID is de afkorting voor Potential Induced Degradation: verminderd vermogen door
potentiaalverschil. Bij PID ontsnapt een deel van de elektrische lading uit het zonnepaneel  waardoor er minder lading in het paneel achterblijft. Daardoor daalt de spanning en automatisch dus ook het vermogen. PhaseLux zonnepanelen hebben een certificering voor 100% PID-vrij.
Is zonne-energie beter dan windenergie?
Zonne-energie en windenergie zijn allebei duurzame energiebronnen waar bij het opwekken van energie geen CO vrijkomt. Beide vormen van energie zijn nodig. Waarom? Om de klimaatdoelstellingen te halen en over te gaan naar een volledig CO -neutraal energiesysteem, is er meer groene energie nodig. Windmolens wekken veel energie op in de winter, wanneer het harder waait. Zonnepanelen wekken meer energie op in de zomer, wanneer de zon schijnt. De
twee vormen van energie vullen elkaar dus mooi aan.
Wel is er een verschil in toepassing. Zonnepanelen zijn ideaal om kleinschalig toe te passen op woningen en in de bebouwde omgeving. Bij windmolens gaat het om grote projecten in het buitengebied, bijvoorbeeld in open velden of op zee.
Zonnepanelen hebben nauwelijks onderhoud nodig, hebben een lange levensduur en kunnen zonder vergunning geplaatst worden. Ook het rendement is bij kleinschalige toepassing veel groter. Voor windmolens is wel een vergunning en veel onderhoud nodig.
Waar kan ik PhaseLux zonnepanelen kopen?
PhaseLux zonnepanelen zijn te koop via goede door ons erkende installateurs. Zo kunnen we garanderen dat de zonnepanelen veilig worden geplaatst, volgens geldende regelgeving. Dit
komt ten goede aan de prestaties van het zonne-energiesysteem en hoe mooi het systeem is afgewerkt, zowel binnen als buiten.
Wat zijn de nadelen van zonnepanelen?

Zonnepanelen kennen veel voordelen. Toch is het belangrijk om ook potentiële nadelen te noemen die je mee kunt nemen in je overweging. De nadelen van zonnepanelen:

 

Het is een grote investering

Hierdoor heb je direct na de investering minder spaargeld. Daar staat wel tegenover dat het rendement hoger is dan op je bank-/spaarrekening. Kijk goed naar je financiële situatie en of je eventueel gebruikt kunt maken van subsidie of een groene lening.
Wel is je woning direkt na aanschaffing van een Pv systeem in waarde gestegen.

De panelen kunnen zichtbaar zijn

Op sommige daken liggen de zonnepanelen in het zicht. Sommige mensen vinden dit storend. Tegenwoordig bestaan er wel mooie oplossingen die minder zichtbaar zijn, zoals volledig zwarte zonnepanelen of zonnepanelen die in het dak verwerkt zijn.

Aanpassingen in de meterkast

Wanneer er zonnepanelen op jouw woning geplaatst worden, dienen er aanpassingen in de meterkast te worden gedaan. Dat kost uiteraard geld. De installateur kan je hierover adviseren.

Mijn huis heeft veel schaduw. Kan ik toch rendement halen uit zonnepanelen? Zonnepanelen leveren uiteraard het meeste op wanneer ze zoveel mogelijk direct zonlicht opvangen.
Omdat zonnepanelen met elkaar verbonden zijn, zijn de presentaties afhankelijk van het paneel dat de minste energie produceert. Wanneer er één paneel in de schaduw staat, leveren ook de rest van de panelen die wel in de zon staan minder op. Het is dus belangrijk te kijken naar waar schaduw zou kunnen ontstaan. Om ervoor te zorgen dat schaduw op het ene paneel geen negatief effect heeft op de energieopbrengst van andere zonnepanelen, kunnen zogenoemde
optimizers of micro-omvormers worden toegepast.
Als er schaduw op het dak valt, is het belangrijk om vast te stellen hoe lang per dag dit het geval is. Als er op een deel van het dak in de lente en de zomer tijdens een groot gedeelte van de dag schaduw valt, laat dan door je installateur een berekening maken zodat je de afweging kunt maken of de investering voor jou rendabel blijft.
PhaseLux heeft voor schaduwdaken de Symphony ontwikkeld omdat de toegevoegde amorfe silicium ook bij schaduw nog zorgt voor een lichte opbrengst.
PhaseLux adviseert om altijd micro-omvormers toe te passen, zelfs op systemen die geen last van schaduw hebben.
Kan ik zonnepanelen ook op een andere plek plaatsen dan op mijn dak?

Zeker! Zonnepanelen kunnen op verschillende manieren bevestigd worden. PhaseLux ontwikkelt zonnepanelen voor uiteenlopende situaties. Zo hebben we naast zonnepanelen voor op het dak ook speciale zonnepanelen voor toepassing in carports, veranda’s,  gevels etc.

Zijn zonnepanelen bestand tegen hagel?
Ja. Glas-glas zonnepanelen zijn goed bestand tegen extreme weersomstandigheden zoals hagel.
Glas-folie zonnepanelen zijn daarentegen niet ontworpen om extreme hagelbuien te doorstaan en kunnen daardoor zichtbare maar ook onzichtbare (microcracks in de cellen) schade oplopen.
Wat is Wp-vermogen?
Het Wattpiek–vermogen vertelt hoeveel zonlicht het paneel omzet naar elektriciteit in bepaalde standaardomstandigheden, ook wel standaard testcondities.
Deze standaard condities zijn voor alle fabrikanten gelijk. Namelijk wat levert het geproduceerde paneel op als men in een laboratoriumomgeving bij 25°C 1000 watt licht instraalt.
Een hoog Wp-vermogen betekent niet altijd dat het paneel ook het meeste oplevert. Het gaat om de effectieve opbrengst: de verhouding tussen het vermogen en de energieopbrengst. Dit is afhankelijk van factoren als de ligging, afmetingen en kwaliteit van het paneel.
Kan ik zonnepanelen op een plat dak plaatsen?

Ja! Zonnepanelen kunnen zowel op een schuin als op een plat dak geplaatst worden. Bij plaatsing op een plat dak is het verplicht om een bepaalde ruimte vrij te laten tot de dakrand, zodat de zonnepanelen niet zichtbaar zijn vanaf de straat.

Kan ik PhaseLux zonnepanelen zelf installeren?
PhaseLux zonnepanelen worden altijd geïnstalleerd door een gecertificeerde PhaseLux partner.
Bij de installatie van een zonne-energiesysteem komt veel expertise kijken. De zonnepanelen moeten namelijk op de juiste manier geïnstalleerd worden. Alleen dan kan worden gegarandeerd dat de zonnepanelen veilig zijn geplaatst, volgens geldende regelgeving. Dit komt ten goede aan de prestaties van het zonne-energiesysteem en hoe mooi het systeem is afgewerkt, zowel binnen als buiten.
​Zo is het voor PhaseLux mogelijk het kwaliteitssysteem te bewaken zodat je gebruik kunt maken van de speciale verzekerde garanti (zie pagina Warranty)
Zit er een PhaseLux installateur bij mij in de buurt?

Door ons grote partnernetwerk zit er meestal een PhaseLux installateur bij U in de buurt.
PhaseLux streeft er dagelijks naar om een goed en kwalitatief dealernetwerk met een goede spreiding te realiseren.

Tevens is het voor PhaseLux dan ook mogelijk het kwaliteitssysteem te bewaken zodat u gebruik kunt maken van de speciale verzekerde garantie.(zie pagina Warranty)

Zijn PhaseLux zonnepanelen van goede kwaliteit?
PhaseLux staat voor kwaliteit en we gebruiken alleen de beste materialen om onze zonnepanelen te produceren. In diverse testlaboratoria stellen we onze panelen aan de meest extreme condities bloot. Verschillende onderzoeken  beoordelen de zonnepanelen van PhaseLux
als ‘’zeer goed’’. We bieden als enige in de markt een uitgebreide gratis allriskverzekering van 35 jaar ondergebracht in een onafhankelijke maar aan de PhaseLux Group gelieerde Stichting
Garantie Fonds.
Dit buiten de uitgebreide garantie op het vermogen en de opbrengst van PhaseLux
zonnepanelen.
Zijn PhaseLux zonnepanelen gecertificeerd?
Ja. Als PhaseLux in jouw land verkrijgbaar is hebben wij van te voren alles in het werk gesteld om te voldoen aan de eisen en regels gesteld in jouw land.
PhaseLux panelen zijn dan ook aangeboden en getest in de voor jouw land bekende
certificeringinstanties.
Hoe worden PhaseLux zonnepanelen getest?

Onze zonnepanelen worden door verschillende testlaboratoria uitgebreid getest op kwaliteit en bestendigheid. Zo zijn SPhaseLux-zonnepanelen geschikt voor toepassing langs de kust, aangetoond in een zoutneveltest en geschikt voor toepassing bij veehouders, aangetoond in een ammoniabestendigheidstest. Ook om de bestendigheid tegen hagel en brand te bepalen, worden onze zonnepanelen aan de zwaarste testen onderworpen. Met goede resultaten!

Hoe onderhoud ik mijn zonnepanelen?
Zonnepanelen zijn goedkoop in gebruik en hebben nauwelijks onderhoud nodig. Eventueel vuil wordt namelijk door regen afgespoeld. Het is wel belangrijk dit regelmatig te controleren. Wanneer er toch vuil achterblijft kan het verstandig zijn om de panelen schoon te laten maken om
geen rendement te verliezen.
Om te kijken of de zonnepanelen nog goed presteren, is het slim om zo nu en dan de prestaties van de zonnepanelen te bekijken via de monitoringssoftware van de omvormer.
Waar moet ik op letten als ik zonnepanelen ga kopen?

De aanschaf van zonnepanelen is een flinke investering. Daarom is het belangrijk om de juiste keuzes te maken bij het kopen van zonnepanalen. We adviseren je te letten op de volgende factoren wanneer je zonnepanelen aanschaft:

De productkwaliteit

De juiste fabrikant

Een deskundige installateur

Je energieverbruik

Garantie

Het rendement op de lange termijn

De omvormer.