onze panelen

Onze Symphony serie bestaat uit twee typen Hetero Junction Technologie (HJT)
fotovoltaïsch panelen met een hoge werkingsgraad.

SYMPHONY

Dubbelglas HJT Bifaciaal zonnepaneelspeciaal ontwikkeld voor situaties waar vaker diffuus licht of schaduw op de Pv-velden komt.

SYMPHONY PLUS

Een Hetero Junction Technologie (HJT) fotovoltaïsch paneel met
een zeer hoge werkingsgraad.

DE TECHNOLOGIE VAN DE CELLEN UITGELEGD

Waarin verschillen heterojunctiecellen van andere zonnecellen, vooral de beproefdekristallijne en dunne-filmcellen?
Conventionele kristallijne of dunne-filmcellen bestaan meestal uit één materiaal,zoals polykristallijne of monokristallijne wafers of een koper-indium-gallium-seleniet-verbinding, bijvoorbeeld in het dunne-filmtype CIGS. Elk van deze technologieën heeft zijn specifieke voordelen. Zo kunnen kristallijne cellen meer direct zonlicht omzetten in elektriciteit dan dunne-filmcellen.
Dunne-filmcellen daarentegen presteren beter bij weinig licht. Dat betekent dat zij meer elektriciteit opwekken in perioden van diffuus licht, bijvoorbeeld als het bewolkt is of als de instraling wordt beïnvloed door smog, maar ook ’s morgens en ’s avonds. Ze hebben ook een voorsprong op het gebied van temperatuur, zoals blijkt uit de temperatuurcoëfficiënten. De temperatuurcoëfficiënt van een zonnecel of -module geeft aan met hoeveel het vermogen en dus het rendement afneemt per graad ​Celsius temperatuurstijging. Hoe kleiner de temperatuurcoëfficiënt, hoe minder het
rendement afneemt naarmate de temperatuur stijgt.
Dunne-film cellen hebben een kleinere temperatuurcoëfficiënt dan kristallijne modules en verliezen daarom minder vermogen bij hogere temperaturen.
PhaseLux combineert kristallijne en dunne-film technologie.
Heterojunctie cellen van PhaseLux combineren de voordelen van beide
technologieën omdat ze zowel kristallijne als dunne-film technologie bevatten.
In HJT-zonnecellen wordt een dunne mono kristallijne siliciumwafer omgeven door een ultradunne amorfe (= dunne film) silicium laag.
PhaseLux is ook een van de weinige modulefabrikanten die n-type wafers gebruikt. Conventionele mono kristallijne wafers zijn gebaseerd op het p-type, terwijl PhaseLux het n-type gebruikt omdat het minder gevoelig is voor onzuiverheden.

WAAROM GLAS GLAS PANELEN

Bij de PhaseLux glas-glas zonnepanelen zijn de zonnecellen ingesloten tussen twee lagen glas.
Bij andere zonnepanelen is de voorkant vaak van glas en de achterkant van
kunststof.
De dubbele glazen laag bij glas-glas zonnepanelen zorgt voor veel voordelen zoals een hogere opbrengst en betere en langdurige kwaliteit en daarmee gepaard zeer lange garantietermijn
De voordelen van glas-glas zonnepanelen:
 • Resistent tegen extreem weer, zoals stevige hagelbuien en zware
  sneeuwbuien
 • Lagere temperatuurcoëfficiënt
 • Tot 25% hogere opbrengst
 • Tot 350% langere garantietermijn en de beste garantievoorwaarden
 • Brandveilig doordat glas nagenoeg onbrandbaar is
 • Kans op microcracks is nagenoeg nihil
 • High-end ontwerp, productie en controle
 • Extra lange levensduur van vele decennia
35 jaar allrisk verzekerde garantie is ondergebracht bij ArielRe.
Dit is een Lloyds underwriter.
De allriskverzekerde garantie is gratis en overdraagbaar na registratie
bij PhaseLux.

WAAROM LICHTGEWICHT

PhaseLux is erin geslaagd om samen met glasfabrikanten de glasdikte te reduceren naar 2 x 1,6 mm met behoud van sterkte en weerstand tegen de statische en dynamische belastingen. Dit bevordert de licht/energiedoorlating en daarmee de efficiëntie. De efficiëntie wordt ook positief beïnvloed omdat de warmteopslag in het glas zelf minder is vanwege de lagere glasmassa.
De panelen voldoen ook aan de tilnormen van de arbowetgeving. In de praktijk geeft dit niet alleen arbotechnische voordelen voor de installateurs, maar geeft dit ook meer vrijheid voor de engineers omdat de statische gewichtsbelasting op de constructie positief wordt beïnvloed en daarmee een minder beperkende factor is geworden.

ONTWERP

Bij een ontwerp van een product komen vele aspecten kijken waarbij een belangrijke leidraad de LCOE (levelized cost of electricity) is. Zo is energie nodig om een zonnepaneel te produceren (elektriciteit).


Dit zonnepaneel gaat vervolgens voor lange tijd zelf energie opwekken. Levensduur en efficiëntie hebben een belangrijke impact op de LCOE. Want is de levensduurlanger dan normaal en ook de opbrengst hoger dan normaal, dan gaat in vele gevallen de LCOE omlaag.


Deze waarden (en nog vele anderen) worden meegenomen in een berekening met als uitslag een factor. PhaseLux vindt hierin de balans om deze LCOE factor zo laag mogelijk te houden. 

Ook brandveiligheid is een zeer belangrijke factor. In de meeste gevallen zijn externe factoren de oorzaak van de brand en niet de panelen zelf. Wat wel veel voorkomt is branduitbreiding bij externe brandontwikkeling door zonnepanelen met folie. PhaseLux heeft daarom gekozen om alleen panelen te ontwerpen die aan de voor- en achterzijde voorzien zijn van een glasplaat (de meest verkrijgbare panelen hebben aan de achterzijde geen glasplaat maar een speciale folie die veel gevoeliger is voor brand).


Bij het ontwerp en kwaliteitscontroles door het gehele proces elimineren we
bovendien het risico op brandontwikkeling van het systeem zelf.


 

PRODUCTIE

We hebben nu een product dat uitgebreid getest is en rijp voor productie.
Om hier ook een hoge mate van kwaliteit te garanderen laat PhaseLux buiten de normale kwaliteitstests die nodig zijn voor certificatie(regelmatig terugkerend patroon) Ook regelmatig het gehele productie proces controleren en rapporteren door onafhankelijke partijen.

Hierin worden de toegepaste componenten, productieomgeving, werkelijke productie, kwaliteitstest na productie, verpakking en vervolgens belading van de producten gecontroleerd en gerapporteerd.

TRANSPORT

Een vaak te laag ingeschat risico op kwaliteitsvermindering is het transport van producten.
PhaseLux is zich daar wel zeer van bewust en heeft daarmee rekening gehouden met het ontwerp van de verpakkingen én met een unieke samenwerking met SolarTester.
Dit is een gerenommeerde onafhankelijke partij die op locatie door heel Europa uitgebreide en unieke kwaliteitscontroles uitvoert.
Met de SolarTester wordt het vermogen conform de STC getest. Dat wil zeggen dat er gekeken wordt wat een paneel levert als men bij 25°C 1000 watt per m² instraalt oftewel het piekvermogen (Wp).

 

Vervolgens wordt met hoog-resolutie elektroluminescentie onderzocht of er
microcracks zijn ontstaan tijdens verladen en transport.
Microcracks zijn kleine met het blote oog niet waar te nemen scheurtjes in de zonnecellen.
Doordat we al gekozen hebben voor glas-glas panelen is de kans hierop al sterk verkleind.
Met een test die een soort van röntgenfoto van het paneel maakt kan men zien of microcracks aanwezig zijn.

VOORBEELD VAN EEN GOED PANEEL

VOORBEELD VAN EEN PANEEL MET MICROCRACKS

Vervolgens wordt er nog een test gedaan die controleert op v-cracks. Hierbij wordt er
gecontroleerd of alle verbindingen die de stroom moeten geleiden nog intact zijn.

 

Tenslotte wordt gemeten of alle cell string dioden werken volgens de specificaties.
Cell string dioden zijn elektronica die zich in de kleine kastjes aan de achterzijde van
het paneel bevinden. Ze zorgen ervoor dat stroom automatisch omgeleid wordt als
een gedeelte van het paneel last heeft van een tijdelijke schaduw. Hiermee wordt
schade door interne opwarming van de cellen(hotspots) voorkomen.
Als het paneel goedgekeurd is dan krijgt het een SolarTester sticker en wordt netjes
verpakt in de pallet teruggeplaatst. Het is dus mogelijk dat je in de toekomst een paneel treft met het SolarTester sticker. Dan weet je dat het met de kwaliteit goed zit.

PhaseLux is momenteel de enige partij in Europa die volgens dit uitgebreide kwaliteitsproces werkt.

MONTAGE

Onze specialisten op het gebied van bouwnormen voor zonnepaneelinstallaties staan continu paraat om onze (installatie)  partners te begeleiden en up-to-date te houden. De voordelen hiervan zijn:
 • Werken volgens het principe
  ‘de aan ons bekende laatste stand der techniek’.
 • Genereren van een hoog rendement na montage.
 • Montage conform de eisen gesteld in de bouwnormen zodat je niet later
  discussie krijgt met bijvoorbeeld de lokale overheden.
 • Niet alleen de kwaliteit van het product maar ook de systeemkwaliteit blijft gewaarborgd.