PhaseLux richt zich continu op de nieuwste technologische ontwikkelingen van zonnepanelen. Dit doen we door regelmatig uitwisselen van ideeën met
onderzoeksinstituten, partners en onze klanten. Met veel discipline en met ons streven naar perfectie dagen we onszelf dagelijks uit om de hoogste efficiëntie te behalen én om de panelen zo samen te stellen dat ze een lange levensduur hebben.
Om de panelen bij jou te plaatsen en aan te sluiten zodat je lang en veilig plezier heeft van je investering, werkt PhaseLux uitsluitend samen met premium partners.
Wij begeleiden deze partners en houden ze up-to-date zodat zij ook werken volgens ons principe van ‘’de aan ons bekende laatste stand der techniek’’.

PhaseLux brengt alleen produkten op de markt waar ze hun hand voor in het spreekwoordelijke vuur zou steken.

Met ons kwaliteitsmanagementsysteem en ons milieumanagementsysteem zorgen wij voor permanente bewaking van de kwaliteit. Bovendien wordt de kwaliteit van de producties gecertificeerd door regelmatige inspecties door de aangewezen instanties in alle landen waar PhaseLux verkrijgbaar is.
Ook blijven we zoeken naar oplossingen om het gebruik van kostbare en schaarse grondstoffen zoals zilver te minimaliseren, zonder dat daarbij de efficiëntie en levensduur in het geding komt.

ZEKERHEID MET PHASELUX

Ieder PhaseLux paneel is met de grootste zorgvuldigheid ontworpen om een
maximale levensduur te bereiken. Bovendien zijn de PhaseLux zonnepanelen grondig getest op duurzame betrouwbaarheid voordat ze bij jou op het dak jarenlang de ingestraalde zonne-energie zeer efficiënt omzetten in elektrische energie. De toegepaste en zorgvuldig gekozen onderdelen worden onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole in verschillende stappen:
 • Al voordat het productieproces van start gaat, worden er strenge controles uitgevoerd. We maken bovendien met onze leveranciers duidelijke afspraken over alle technische, kwaliteits-, en keuringsvoorwaarden.
 • Al onze bestellingen worden zorgvuldig voorbereid door een team van
  deskundige ingenieurs. Zij controleren aan de hand van een checklist de
  fabriekslocaties, werkplaatsen en productielijnen die specifiek op de bestelling van toepassing zijn.
 • Wij voeren fabrieksacceptatietests uit. Deze zijn specifiek ontwikkeld om de optimale functionering van de opslagsystemen te controleren en om na te gaan of deze aan de minimale vereisten voldoen.
 • Ook controleren we de grondstoffen en componenten die tijdens ons
  productieproces worden gebruikt. Wij verifiëren of ze volledig in
  overeenstemming zijn met de BOM (Bill Of Materials) en dat de samenstelling van de componenten voldoet aan de CDF (Constructional Data Form). Zo kunnen we bevestigen dat de IEC- of UL-certificering van de PhaseLux panelen accuraat en geldig is.
Al deze bevindingen worden samengevoegd in een rapport. Onze kwaliteit wordt regelmatig gecontroleerd door onafhankelijke testinstituten zoals TÜV SÜD in Duitsland en IMEC in België. Hiermee garanderen wij dat de PhaseLux panelen aan de hoogste eisen voldoen en bestand zijn tegen de zwaarste omstandigheden.
Afsluitend laten wij op opslaglocaties van de panelen onafhankelijke steekproeven uitvoeren door SolarTester. Zij testen ter plaatste panelen in hun mobiele laboratorium om er zeker van te zijn dat jij het product krijgt dat je is aangeboden.
Door ons altijd te houden aan de genoemde procedures en controles zijn wij
overtuigd van de kwaliteit van onze producten nu en in de toekomst. Dit maakt dan ook dat wij 35 jaar verzekerde garantie bieden op onze producten.

 

Uw rendement is bij PhaseLux optimaal beschermd. Bovenop de 35 jaar verzekerde garantie op product en vermogen, biedt PhaseLux als extra een verzekerde service garantie oftewel een verzekerde all-in garantie. Functioneert het paneel niet naar behoren of raakt het paneel defect, dan vergoedt PhaseLux niet alleen de kosten van een nieuw paneel maar ook de kosten voor montage en demontage en de transportkosten.

 

GARANTIE VERZEKERD BIJ LLOYDS

Om te voorkomen dat bij een eventueel faillissement van PhaseLux de garantie op de panelen komt te vervallen, heeft PhaseLux de volledige 35 jaar garantie herverzekerd bij Ariel Re een erkende Lloyds underwriter in de wereld van duurzame energie. Hiervoor betaalt PhaseLux per verkocht paneel een premie. Daarbovenop reserveert de PhaseLux Group per paneel nog een bedrag op de balans. Hierdoor kunnen onze klanten bij een defect direct worden geholpen en hoeft er niet gewacht te worden op goedkeuring van de verzekeringmaatschappij.

PHASELUX FOUNDATION

ACHTERGROND

PhaseLux reserveert van ieder verkocht paneel een bedrag dat zij doneert aan verschillende goede doelen. Door de snelle groei van PhaseLux worden de donaties steeds groter. Dit heeft PhaseLux doen besluiten om een eigen foundation op te richten; de PhaseLux Foundation.

MISSIE

PhaseLux speelt een belangrijke rol in de energietransitie op de Europese markt van hoge kwaliteit zonnepanelen en onze stakeholders verwachten hierbij een maximale efficiency. Onze medewerkers proberen dagelijks aan deze uitdagingen te voldoen. Daarnaast voelen wij als PhaseLux ook de verantwoordelijkheid om iets terug te doen voor de maatschappij waarin we actief zijn.
De foundation richt zich vooral op projecten waarbij onderwijs en ontwikkeling van kinderen en jonge mensen, bij voorkeur in combinatie met duurzaamheid, een voorname rol spelen. Deze projecten kunnen worden voorgedragen door derden en door medewerkers van PhaseLux.